Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 20. 5. 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím http://www.unitypro.cz/. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí.

To mimo jiné znamená, že:

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás - gdpr@unitypro.cz.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující:

1.1 Kontakt - prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.2 Podpora služeb nebo produktů, které zákazník chce koupit nebo zakoupil

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.3 Podpora služeb nebo produktů, které zákazník chce koupit nebo zakoupil

2. Sdílení s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme pouze se zpracovateli a dalšími třetími stranami, pro které musí být získán souhlas. Jedná se o následující stranu nebo strany:

Třetí strany

WEBSITE MEDIA s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČ: 116 42 483
Dodavatel webových stránek.

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies.

4. Cookies

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Nezávazná konzultace.

Napište nám a my se vám ozveme.