PORADENSTVÍ A PRÁVNÍ PODPORA

Poradenství

POMŮŽEME VÁM SE V TOM VYZNAT

Poradenství a konzultace

Pro naše klienty zajišťujeme poradenství na poli on-line prostředí.

Během poradenství se s našimi klienty zaměřujeme především na vysvětlení možností on-line prostředí a namyšlení konkrétní strategie sloužící pro on-line propagaci jejich produktů nebo služeb.

Probereme s Vámi, jakým způsobem funguje on-line prostředí a jaké nabízí formy reklamy. Dle Vašeho záměru Vám řekneme, zda je pro Vás optimální volbou obyčejná webová vizitka, anebo webová stránka postavená z hlediska SEO dohledatelnosti.

V případě marketingu a propagace firmy Vám pomůžeme si jasně nastavit, jaká cesta je ta Vaše a co pro Vás je skutečně přínosné a co nikoliv. Nemá přeci smysl nechat tisíce korun měsíčně za reklamu, když ji vlastně ani nepotřebujete nebo je nepřínosná anebo naopak čekat na zákazníky a přitom nemít kvalitně zpracovány marketingové nástroje a zajištěn celý propagační a sales proces.

Především Vám ale pomůžeme si jasně stanovit Váš cíl a jemu poté zvolit ty správné kroky, určit jejich posloupnost, rozpočet na marketing a vše zaštítit pod jednou střechou.

JAK PROBÍHAL JEDEN Z PROCESŮ

Jeden z případů s našimi klienty

Pan Urbánek si platil několik tisíc korun měsíčně za internetovou reklamu. Když jsme se s p. Urbánkem poprvé spojili, jeho záměrem bylo především pochopit, za co vlastně platí a jaký přínos pro něj daná reklama má.

Během konzultace jsme se začali dostávat k jednotlivým bodům:

- zastaralý web, který neposkytuje klientům relevantní informace a jehož grafické zpracování má značný podíl na tom, že potencionální zákazníci z webu odchází.
- PPC reklama, kterou za posledních pár let spravovalo hned několik lidí, každý zcela po svém a jinak. Jelikož nebyla PPC kampaň správně nastavena a navíc nebyly webové stránky kvalitně zpracovány, přiváděla na web zákazníky, kteří neměli v zájmu nakoupit a navíc velmi brzy po návštěvě stránek web opouštěli.
- facebook profil, na kterém byly sdíleny příspěvky zcela mimo obor a zaměření společnosti p. Urbánka se zastaralými informacemi, který vypadal, že společnost spíše nefunguje než-li funguje.

Toto všechno mělo za následek, že ačkoliv v realitě nabízí p. Urbánek velmi kvalitní služby, za kterými si jasně stojí a funguje skrze doporučení, na poli on-line světa a marketingu pro něj vynaložené peníze skutečný přínos rozhodně neměly. S p. Urbánkem jsme konzultovali, zda je pro něj při jeho stabilním fungování nutnost on-line reklamy přičemž jsme se nakonec dohodli na přepracování webových stránek, aby nabízely kvalitně podané informace pro klientelu, která je navštíví a měly nastaveny základní podstránky v rámci SEO dohledatelnosti jeho služeb.

Během SEO analýzy jsme také jasně určili klíčová slova a výrazy pro potencionální klientelu a díky tomu převzali a správně nastavili veškeré fungování PPC kampaní. O facebookovou stránku se p. Urbánek starat nechtěl a nebyla pro jeho obor nijak prioritní, došlo zde jen k její grafické úpravě, zaktualizování textů a kontaktních informací, vymazání nerelevantního obsahu a odkazování na kvalitně zpracovaný web.

P. Urbánek také pochopil, jaký má která z on-line platforem přínos a která naopak přínosná není. Výsledkem tak nebylo navýšení a přidání dalších forem reklamy, ale naopak zvolení jedné z nich a zároveň snížení jejich nákladů na 1/3 původní ceny. Ačkoliv byla měsíční částka snížena na 1/3 původní ceny, v kombinaci s kvalitně zpracovanými webovými stránkami dosáhli správně nastavené PPC kampaně reálných výsledků a začaly přivádět p. Urbánkovi další klienty.

KONZULTACE A PRÁVNÍ PODPORA

Nastavení marketingových nástrojů

Dále Vám po konzultaci pomůžeme s konkrétními úkony.

Pomůžeme Vám s vyrušením nevyhovující formy reklamy, budeme za Vás komunikovat se třetími stranami a zprostředkujeme Vám plnohodnotnou právní podporu v případě, že bude zapotřebí, v oblastech souvisejících s Vaší on-line propagací.

JAK CELÝ PROCES FUNGUJE?

Jeden z případů s našimi klienty

S p. Kratochvílovou, která již s podnikáním končila, jsme řešili vyrušení veškeré její internetové prezentace.

P. Kratochvílová měla webové stránky spravované člověkem, který se již webovým stránkám nevěnoval a odmítal se již celým procesem zabývat a poskytovatel webhostingu jí automaticky obnovoval hostingové služby, nebylo pro ni možné dospět ke zdárnému cíli. Dále byla p. Kratochvílová uvedena na různých internetových portálech, přičemž u některých si platila roční členství a již ani nevěděla, za co všechno platí, proč a kde.

Jelikož již byla p. Kratochvílová ve věku, ve kterém jí celá problematika přišla velmi složitá a nevěděla, jakým způsobem které oblasti řešit, se zpracováním veškerých úkonů jsme jí pomohli.

Postup při řešení celé záležitosti:
- spojení se s původním správcem webu, který nám poskytnul přístupové údaje k webovým stránkám a rychlé zrušení webových stránek.
- spojení se s hostingovou společností, telefonické oznámení ukončení služeb a jejich zpracování v rámci e-mailové komunikace s potvrzením, že hosting se již nebude prodlužovat a nebude klientce na další rok účtován.
- dohledání veškerých dalších internetových prezentací, a jménem klientky podání žádostí o zrušení veškerých služeb a výmaz profilů, aby již nedocházelo k automatickému prodloužení těchto služeb a dalšímu účtování pro klientku. V tomto kroku jsme také v jednom z případů zprostředkovali klientce právní podporu, aby bylo zrušení smlouvy jasně podloženo a jejímu požadavku vyhověno.

P. Kratochvílová se tak během krátkého času dopracovala ke zdárnému cíli. S klidným svědomím jít do vytouženého důchodu s tím, že jí již nepřijde žádná z faktur na služby, které v minulosti využívala a které pro ni již nejsou nijak přínosné.